Poradnu MIJA jsem navštívila se syny 8 let a 6 let. Starší  syn byl ve druhé třídě, mladší ve školce. U staršího syna jsme doma řešili především přílišný tlak na tužku při psaní, odklon od linky s každým písmenem, různý sklon písma a různou velikost, chybějící, opakující se či odlišné hlásky, dále pak nepozornost při čtení, celkovou nesoustředěnost. Rovněž měl slabší celkovou stability. Mladší syn pak šel do poradny preventivně, aby měl nástup do školy snadnější než syn starší.

Oba synové prošli důkladným vyšetřením, které probíhalo zábavnou formou a ani jim nepřišlo, že je někdo testuje nebo zkoumá jejich schopnosti. Po protestování jsme dostali jednoduchá cvičení na tři měsíce, která měla za úkol dorovnat základní „neduhy“. Mladší syn cvičil ochotně, starší již tolik ne, nicméně jsme opravdu poctivě dodržovali co jsme měli. Po kontrolním vyšetření byly výsledky vidět již při testování. Pro mě to podstatné, starší syn respektuje linky v sešitech, nevynechává již písmenka ve slovech, nezaměňuje některé hlásky, lépe vnímá, kde čte v knize. I stabilita těla při pohybu je jistější. Ještě stále není jeho písmo extra vzhledné, ale máme nová cvičení, která jsou před námi. Mladší syn nastoupil do školy a zatím si stěžuje jen na to, že se tam toho mnoho nového neučí. Jeho práce s tužkou je o mnoho lepší než u staršího bratra (mladší syn je levák) a i přesnost překreslovaných obrazců se zlepšila. 

Pro rodiče, kteří jsou doma již lehce zoufalí a ani každodenní trénink písma a čtení nenese žádné ovoce, vřele doporučuji. Po radě od paní Janouškové víte, na co se zaměřit, kde je problém a proč, vše vám bude podrobně vysvětleno a víte i proč a co cvičíte. Byť se moji vlastní rodiče smáli, co má za smysl rytmické dupání a tleskání, pokrok synů sami uznali. Já jsem velmi spokojená a ulevilo se nám doma všem. Staršímu synovi, že mu jde psaní i čtení lépe, mladšímu, protože nenarazil na překážku hned na úvod školy a mě jako rodiči odpadl stres s tím, že nevím jak synovi pomoci psát bez chyb a čitelně.

Návštěva MIJA poradny nedokáže spravit všechno, ale rozhodně vám zajistí klid při úkolech a dětem spokojenější návštěvy školy a to je, myslím, k nezaplacení.

Klára Šubrtová Dražanová