OCENĚNÍ

Toto téma mi v poslední době stále více přichází na mysl a možná taky trochu proto, že nastal čas pololetního vysvědčení. Při práci s dětmi v mé poradně používám různé testy a jedním z nich je překreslování čar z jednoho čtverečku do druhého, který je prázdný....

KDO SE V TOM MÁ VYZNAT?

EDU-kineziologie, svalový test, unilateralita, bilateralita, serialita, intermodalita, střední linie, dílčí oslabení výkonu, propriocepce atd. Nevíte, co si pod jednotlivými pojmy máte představit? A jak souvisí s poruchami učení a chování? Proto jsem se rozhodla, že...

Pozvánka na zajímavou akci

Jak jistě víte, zaměřuji se ve své praxi na děti s poruchami učení a chování, které se řadí mezi tzv. neurovývojové poruchy. Proto jsem moc ráda, že se 𝒗 𝒖́𝒕𝒆𝒓𝒚́ 𝟕. 𝒃𝒓̌𝒆𝒛𝒏𝒂 𝒐𝒅 𝟏𝟓 𝒅𝒐 𝟏𝟖 𝒉𝒐𝒅𝒊𝒏 v Krajské vědecké knihovně v Liberci uskuteční setkání organizací pracujících...

PF 2022

Konec roku je časem bilancování a ohlédnutí se zpět za rokem, který právě končí. Chtěla bych tedy touto cestou poděkovat všem mým klientům za jejich důvěru, se kterou se na mě obracejí a také za jejich pokroky, kterými mi stále dokazují, že má práce má smysl. Mojí...