Mým cílem je nabídnout Vám a Vašemu dítěti pomoc při řešení nejen školních problémů

Za tímto účelem používám při testování a nápravě dvě metody:

EDU-kineziologie a DOV (dílčí oslabení výkonu), neboť to přináší nejlepší a nejrychlejší výsledky.

EDU-kineziologie

(Vzdělávací kineziologie)

Tato metoda, za jejíhož zakladatele je považován Dr. Paul  E. Dennison,  prostřednictvím pohybu stimuluje tok informací v rámci mozku ( mezi  hemisférami a jinými částmi mozku) a obnovuje přirozenou schopnost učit se. Při testování komunikace hemisfér využívám svalový test stejně jako při zjišťování komunikace hemisfér ve spojení se zrakovým a sluchovým vnímáním. Pokud je narušeno propojení mezi hemisférami a ty optimálně nespolupracují, hovoříme o unilateralitě.  Jedinec pak není schopen optimálně využívat obě dvě mozkové hemisféry, což negativně ovlivňuje psychickou výkonnost a chování. Stejný dopad mají také výpadky nervových spojů a neuronů v obou hemisférách, které způsobují tzv. deficity v dílčích funkcích.

Metoda DOV

(Dílčí oslabení výkonu)

Metodu DOV uvedli do praxe manželé Scharingerovi ve spolupráci s Dr. Mansfeldem Bieblem. Jedná se o testový a tréninkový program, s jehož pomocí lze oslabení zjistit a cíleným pravidelným tréninkem napravit. Při testování dítěte zjišťuji, ve kterých dílčích oblastech došlo k oslabení. Konkrétně se jedná o pět základních oblastí- zrakové a sluchové vnímání, orientaci v prostoru, intermodalitu ( čili propojení více druhů vnímání) a serialitu  ( posloupnost a schopnost pracovat krok za krokem). Jednotlivé deficity se ve svém vlivu vzájemně překrývají a zesilují, a proto se u každého jedince projevují zcela jedinečně. Z tohoto důvodu musí být tréninkový program pro každé dítě vytvořen tzv. „ na míru“.

DOPLŇKOVÉ METODY:

Fytoterapie

Lidský organismus je třeba chápat jako jeden celek. Má-li dítě podávat jakékoli výkony (tělesné či duševní), je třeba, aby jeho organismus byl v harmonii. Problémy ve škole, únava, nesoustředěnost, bázlivost apod. se často projeví také na tělesné úrovni, a to tak, že v určité oblasti dojde k vychýlení z rovnováhy. V takovém případě je potřeba najít příčinu dysbalance a znovu nastolit energetickou rovnováhu. Za tímto účelem používám svalový test (stejně jako u EDU-kineziologie) a EAV test, který vyměřuje odpor kůže na akupunkturních bodech a pomáhá nám zjistit, zda jsou jednotlivé orgány v energetické rovnováze, či naopak v dysharmonii. Pokud zjistím v těle jakýkoli nesoulad, je potřeba najít jeho příčinu a jemným ovlivňováním navrátit tělu sílu a vitalitu. Na základě zjištěných výsledků pak můžeme stanovit vhodný fytoterapeutický produkt pro podporu nápravy konkrétního problému. Cílená fytoterapie neboli léčba bylinkami, houbami či minerály, která je právem považována za jeden z hlavních pilířů TČM, je tedy vhodným doplňkem při komplexním řešení problémů s učením či chováním. K cílené fytoterapii využívám zejména pentagramové produkty firmy Energy, které lze zakoupit přímo v poradně.

EFT – raná traumata

Metoda EFT je založena na zkombinovaných principech čínské akupresury a moderní psychologie, kdy mírným poklepáváním konečky prstů na konkrétní body meridiánových drah společně se zaměřením na negativní emoce nebo fyzické vjemy pomáhá zklidnit nervový systém, přerámcovat nastavení mysli a vyladit mozkové hemisféry. Při silné stresové či traumatizující události totiž není náš neurologický systém schopný pracovat normálním způsobem (tj. používat vyrovnaně všechny části mozku). Pokud došlo k traumatu během těhotenství, při porodu a po porodu do 3 let věku dítěte, hovoříme o raných traumatech.

Ve své poradně využívám metodu EFT pouze jako doplňkovou se zaměřením na raná traumata u dětí!

Pro efektivní nápravu problémů je však nutná pravidelnost a přesná posloupnost jednotlivých cviků, čímž je možné ušetřit spousta tréninkového času navíc!