MiJa poradna

předcházení a náprava poruch učení a chování

POZORUJETE U SVÉHO DÍTĚTE NĚKTERÝ Z TĚCHTO PROBLÉMŮ?

Čte velmi pomalu

Jeho čtení je plné chyb

Hádá slova

Při čtení nerozumí tomu, co čte

Lehce se nechá rozptýlit

Má potíže se psaním, písmeny, počítáním

Plete si levou a pravou stranu

Maluje příliš dětsky

Má obtíže zapamatovat si věci, i když jsou opakovány

Neumí tiše sedět, je neustále v pohybu

Má sníženou schopnost fungovat v čemkoliv „krok za krokem“

Čte velmi pomalu

Jeho čtení je plné chyb

Hádá slova

Při čtení nerozumí tomu, co čte

Lehce se nechá rozptýlit

Má potíže se psaním, písmeny, počítáním

Plete si levou a pravou stranu

Maluje příliš dětsky

Má obtíže zapamatovat si věci, i když jsou opakovány

Neumí tiše sedět, je neustále v pohybu

Má sníženou schopnost fungovat v čemkoliv „krok za krokem“

Čte velmi pomalu

Jeho čtení je plné chyb

Hádá slova

Při čtení nerozumí tomu, co čte

Lehce se nechá rozptýlit

Má potíže se psaním, písmeny, počítáním

Plete si levou a pravou stranu

Maluje příliš dětsky

Má obtíže zapamatovat si věci, i když jsou opakovány

Neumí tiše sedět, je neustále v pohybu

Má sníženou schopnost fungovat v čemkoliv „krok za krokem“

Kde najdete nejnovější články, aktuality a nabídky?

Sledujte facebookové stránky MiJa poradny, aby vám nic neuniklo. Více či méně pravidelně zde uveřejňuji rady, tipy, články a zajímavé nabídky.

OCENĚNÍ

Toto téma mi v poslední době stále více přichází na mysl a možná taky trochu proto, že nastal čas pololetního vysvědčení. Při práci s dětmi v mé poradně používám různé testy a jedním z nich je překreslování čar z jednoho čtverečku do druhého, který je prázdný....

číst více

KDO SE V TOM MÁ VYZNAT?

EDU-kineziologie, svalový test, unilateralita, bilateralita, serialita, intermodalita, střední linie, dílčí oslabení výkonu, propriocepce atd. Nevíte, co si pod jednotlivými pojmy máte představit? A jak souvisí s poruchami učení a chování? Proto jsem se rozhodla, že...

číst více
holcicka pri uceni_MiJa poradna

ZÁZRAKY NEUMÍM, ALE PŘI SPOLEČNÉ CÍLENÉ PRÁCI DOCHÁZÍ U DĚTÍ K VÝRAZNÝM ZMĚNÁM, KTERÉ LZE K ZÁZRAKU PŘIROVNAT.