Jak jistě víte, zaměřuji se ve své praxi na děti s poruchami učení a chování, které se řadí mezi tzv. neurovývojové poruchy🧠. Proto jsem moc ráda, že se 𝒗 𝒖́𝒕𝒆𝒓𝒚́ 𝟕. 𝒃𝒓̌𝒆𝒛𝒏𝒂 𝒐𝒅 𝟏𝟓 𝒅𝒐 𝟏𝟖 𝒉𝒐𝒅𝒊𝒏 v Krajské vědecké knihovně v Liberci uskuteční setkání organizací pracujících s dětmi👥 s těmito poruchami, kterého se osobně zúčastním.

Pokud budete mít chuť a čas, moc ráda vás uvidím👀 a zodpovím vaše dotazy🙋‍♀️, týkající se tohoto tématu.

Těším se na setkání s vámi💖

Míša