Konec roku je časem bilancování a ohlédnutí se zpět za rokem, který právě končí.

Chtěla bych tedy touto cestou poděkovat všem mým klientům za jejich důvěru, se kterou se na mě obracejí a také za jejich pokroky, kterými mi stále dokazují, že má práce má smysl.

Mojí rodině chci poděkovat za její podporu, toleranci a inspiraci. 

V neposlední řadě chci poděkovat všem lidem, kteří vstoupili letos do mého života a vždy mě něčím obohatili…

Do Nového roku pak chci nám všem popřát hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a hlavně…abychom se byli schopni v každé situaci řídit naším srdcem.

Přeji Vám radost ve vašich srdcích po celý rok 2022

Míša