Míšu Janouškovou jsem poznala před dvěma lety, v době, kdy můj syn dostal odklad školní docházky.

Už při našem prvním setkání na mne Míša udělala velký dojem. Je to velice sympatická a milá paní s vřelým a laskavým přístupem k dětem, přičemž neztrácí nic ze své profesionality. Po sérii cviků, kterou nám Míša připravila na míru – cviky na propojení hemisfér a následné posilování sluchové a zrakové percepce, které jsme cvičili denně (dohromady 2x 3 měsíce), jsme u syna pozorovaly veliký posun. Nástup do 1. třídy a následný celý rok tak absolvoval nad očekávání dobře. Se synem, který má diagnostikovanou vadu pozornosti, pracuji stále dál. Zastávám názor, že pokud je v silách rodiče pro své dítě udělat něco, čím mu může pomoci, tak to zkrátka udělat musí. I z toho důvodu jsem kromě Míši Janouškové oslovila také paní Stanislavu Emmerlingovou, která se dlouhé roky věnuje prevenci a nápravě poruch učení, chování a zdraví a následnému odstranění příčin těchto poruch. Ve chvíli, kdy slyšela, že jsme předškolní přípravu absolvovali s Míšou, byla velmi potěšená. Na adresu paní Janouškové se vyjadřovala velmi pochvalně, v názoru na mého syna se obě shodly a po sérii cviků, kterou jsme opět poctivě cvičili, nás odkázala zpátky k Míše.

Se synem už jsme sehraný tým. Pochopitelně, že cvičení stejně jako školní přípravu bere jako povinnost a většinou se to neobejde bez slovních komentářů 🙂 Ale každý pokrok, kterého takto spolu dosáhneme, beru jako jasný důkaz toho, že to má smysl.

V. Bláhová